ichf_logo instytut

ZB 24 - Zjawiska złożone, procesy nierównowagowe i przetwarzanie informacji przy wykorzystaniu reakcji chemicznych (J. Gorecki)

Publication

New type of the source of travelling impulses in two-variable model of reaction-diffusion system

Author: A.L. Kawczynski, B. Nowakowski
Journal: Reaction Kinetics Mechanisms and Catalysis
Volume: 118
Index: 1
Pages: 115-127
Year: 2016