ichf_logo instytut

ZB 24 - Zjawiska złożone, procesy nierównowagowe i przetwarzanie informacji przy wykorzystaniu reakcji chemicznych (J. Gorecki)

Publication

Modeling somite scaling in small embryos in the framework of Turing patterns

Author: L. Signon, B.Nowakowski, A. Lemarchand
Journal: Phys.Rev. E
Volume: 93
Index: 4
Pages: 042402
Year: 2016