ichf_logo instytut

ZB 24 - Zjawiska złożone, procesy nierównowagowe i przetwarzanie informacji przy wykorzystaniu reakcji chemicznych (J. Gorecki)

Publication

Obituary - George Stell (1933–2014)

Author: A.Ciach, C. Hall, G. Kahl and E. Lomba
Journal: J. Phys.: Condens. Matter
Volume: 28
Index: 41
Pages: 410401
Year: 2016