ichf_logo instytut

ZB 24 - Zjawiska złożone, procesy nierównowagowe i przetwarzanie informacji przy wykorzystaniu reakcji chemicznych (J. Gorecki)

Publication

Critical point calculation for binary mixtures of symmetric non-additive hard disks

Author: W. T. Gozdz and A.Ciach
Journal: Condensed Matter Physics
Volume: 19
Index: 1
Pages: 13002:1-8
Year: 2016