ichf_logo instytut

ZB 24 - Zjawiska złożone, procesy nierównowagowe i przetwarzanie informacji przy wykorzystaniu reakcji chemicznych (J. Gorecki)

Publication

Self-consistent theory for systems with mesoscopic fluctuations

Author: A.Ciach and W. T. Gozdz
Journal: J. Phys.: Condens. Matter
Volume: 28
Pages: 414010
Year: 2016