ichf_logo instytut

ZB 24 - Zjawiska złożone, procesy nierównowagowe i przetwarzanie informacji przy wykorzystaniu reakcji chemicznych (J. Gorecki)

Publication

Cellular automata model of anodization

Author: Łukasz Bartosik, Janusz Stafiej, Dung Di Caprio
Journal: Journal of Computational Science
Volume: 11
Pages: 309-316