ichf_logo instytut

ZB 24 - Zjawiska złożone, procesy nierównowagowe i przetwarzanie informacji przy wykorzystaniu reakcji chemicznych (J. Gorecki)

Publication

Chemical computing with reaction-diffusion processes

Author: J. Gorecki, K. Gizynski, J. Guzowski, J. N. Gorecka, P. Garstecki, G. Gruenert, P. Dittrich
Journal: Philosophical Transactions of the Royal Society A
Volume: 373
Index: 20140219
Pages: 20140219
Year: 2015