ichf_logo instytut

ZB 24 - Zjawiska złożone, procesy nierównowagowe i przetwarzanie informacji przy wykorzystaniu reakcji chemicznych (J. Gorecki)

Publication

A molecular dynamics test of the Hertz-Knudsen equation for evaporating liquids

Author: R. Holyst, M. Litniewski, D. Jakubczyk
Journal: Soft Matter
Volume: 11
Pages: 7201-7206
Year: 2015