ichf_logo instytut

ZB 24 - Zjawiska złożone, procesy nierównowagowe i przetwarzanie informacji przy wykorzystaniu reakcji chemicznych (J. Gorecki)

Position

Postdoctoral position, OPUS project (Statistical
thermodynamics of fluids with mesoscopic
inhomogeneities)