ichf_logo instytut

ZB 24 - Zjawiska złożone, procesy nierównowagowe i przetwarzanie informacji przy wykorzystaniu reakcji chemicznych (J. Gorecki)

Position

PhD scholarship NaMes COFUND project 16
Effects of confinement on ionic liquids
http://www.names.edu.pl/