ichf_logo instytut

ZB 24 - Zjawiska złożone, procesy nierównowagowe i przetwarzanie informacji przy wykorzystaniu reakcji chemicznych (J. Gorecki)

Collaboration

Nobuhiko Suematsu group, School of Interdisciplinary Mathematical Sciences,Meiji University, Tokyo