ichf_logo instytut

ZB 24 - Zjawiska złożone, procesy nierównowagowe i przetwarzanie informacji przy wykorzystaniu reakcji chemicznych (J. Gorecki)

Collaboration

Satoshi Nakata group, Department of Mathematical and Life Sciences
Graduate School of Science, Hiroshima University